Text se teprve připravuje.

MĚŘENÍ GEOMETRIE

Měření a seřízení geometrie provádíme špičkovou 8-mi kanálovou geometrií BOSCH FWA 411, pomocí které dokážeme na nápravách Vašeho vozu změřit vše co vůbec jde. Měření se provádí současně na přední i zadní nápravě vozu a při následném seřízení se nastaví hodnoty tak aby byli obě nápravy v souladu s jízdní osou vozu. O výsledných hodnotách geometrie dostane zákazník protokol s hodnotami před seřízením a aktuálními hodnotami po seřízení.

Výtah z tiskové informace ze stránek www.bosch.cz :

Analýza podvozku FWA 411: Rychlejší, přesnější, levnější

S analýzou podvozku FWA 411 nabízí Bosch systém pro racionální zkoušení a seřizování podvozků osobních vozidel. Analýza podvozku pracuje s infračervenými snímači s vlastní kontrolou. Osm snímačů umožňuje vytvořit kolem vozidla uzavřený měřicí okruh. Čtyři měřicí hlavy lze snadno namontovat pomocí samovystřeďovacích adaptérů na vozidlo. Vedle běžných seřizovacích hodnot umožňuje měřicí systém s osmi snímači také zkoušení stranového přesazení vlevo a vpravo, přesazení kola dozadu, diferenci rozvoru, přesazení náprav a diferenci rozchodu. Počítač vede mechanika krok za krokem celým měřicím programem. Změřené hodnoty a pokyny pro obsluhu jsou přehledně zobrazeny na barevném monitoru. Zadání lze provádět přes klávesnici počítače nebo přímo na obrazovce pomocí světelného pera. Pro měřicí protokoly a grafické znázornění lze připojit tiskárnu.
Pro vozidlo specifická požadovaná data jsou uložena na pevném disku počítačem řízeného systému, přídavně lze uložit doplňkové informace o vozidle a o zákaznících.

© 2021 AUTO DAREBNÍK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.